Shefer20-22_Pict
< חזרה לפרוייקטים

שפר 20-22 תל אביב

פרויקט זה למעשה איחד בין שני מבנים אשר לכאורה לא היה להם דבר אחד עם השני.

שפר 22 – מבנה לשימור אשר למעשה נבנה בחלקו (קומת קרקע בלבד ) למרות שהייתה כוונה לבנות 2 קומות נוספות (דבר שלא יצא לפועל ) ואשר שימש ומשך השנים שימש כמבנה מסחרי,

שפר 20 – מבנה בן 3 קומות אשר שימש משך השנים כאכסניה לחיילי הצבא הבריטי , צה"ל ולאחרונה מבנה משרדים . הופך עם היתר הבניה האחרון למבנה מגורים עם קומה מסחרית בקומת הקרקע + 1.5 קומות מתוקף תמ"א 38 על גג המבנה הקיים . חפירת חניון עבור כל דיירי הפרויקט שפ"ר 20-22  סה"כ

32 יח' דיור + כ-450 מ"ר מסחר.