SharZion9_Pic
< חזרה לפרוייקטים

שער ציון 9 – תל אביב

 1. שער ציון: פרויקט משולב למגורים ומלונאות

שער ציון למעשה מהווה מענה למאוויים שונים, כמו גם אילוצי שטח של בעלי הזכויות והגדרות תוכנית המתאר במקום. עקב כך גם הפתרונות יצירתיים ביותר:

  1. הוא משלב פרויקט בניה רגילה עם פרויקט פינוי בינוי
  2. הוא משלב בניה למגורים עם בניה למלונאות.
  3. הוא נעשה מתוך התאמה לתמ"א13 והנחיות הסביבה החופית
  4. בפרויקט הושם דגש על שמירת זרימת האויר מהים אל עורף החוף המלון. מספרית מדובר על מלון בשטח על קרקעי של כ6000מ"ר, שטח מבנה המגורים, מכיל כ74 יח' דיור עקב מבנה השער. למעשה, לכל יח מגורים יש לפחות 2כיווני אויר, ולרובן אף 3 כיוונים, משום שאין יח'הפרויקט היה תולדה של מספר אילוצים אשר נבעו מאינטרסים שונים, פעמים אף מנוגדים של בעלי הזכויות
  5. במגרשים אלו.
  6. כלואות.
  7. בגדלים שונים מיח' דיור של כ65מ"ר-225מ"ר, והכל אפשרי בשל הגמישות התכנונית שמיצר הפרויקט
  8. הפרויקט נוצר בצורת שער, אשר רגל אחת נחה לחזית רח' שער ציון, והשניה הקצרה יותר נחה על גג