shlavim-12-31
< חזרה לפרוייקטים

שלבים – תל אביב

פרויקט משולב של תעסוקה ומגורים, לאורך ציר שלבים. הפרויקט מתחלק לשני שלבים עקריים:

    1. חלקו הראשון על הצומת עם רח' קיבוץ גלויות, משלב מגדל מגורים בן כ15קומות+5קומות
    2. מלונאות ומסחר בקומת הקרקע, בהיקף של 20,000מ"ר לבניה מעל הקרקע.
    3. בניה משולבת לתעסוקה ומגורים בעומק השטח, ביחס של 40/60 אחוז (60%מגורים)תת הקרקע, תאופיין, בשטח לחניות ושטחי איחסון מסחריים ופרטיים.
    4. בניה בהיקף של כ50,000מ"ר על מגרש בן כ10 דונם הנמצאים צפונית לחלק א'.