kley14-01
< חזרה לפרוייקטים

קליי 14-16 תל אביב

התחדשות עירונית , ע"פ הנחיות תוכנית הרובעים ותמ"א 38/2 , איחוד בין 2 מגרשים, גרעין מדרגות ומעליות אחד + פירי פטיו במרכז המבנה המאווררים , קומת מגורים עבור 6 יח' דיור + תוספת 2.5 קומות מתוקף .

תמ"א 38.