Khilat Eden5_Pic2
< חזרה לפרוייקטים

קהילת עדן 1-3 – תל אביב

2 מבנים חדשים שהוצבו מעל מרתף משותף בכרם התימנים כאשר העיקרון המוביל בתכנון היה דגש על חצרות פנימיות, מוצמדות לדירות הקרקע.

המקום נפרד לחלוטין למעט ח. אשפה ושניהם משתמשים במרתף חניה משותף.

סה"כ הדירות בפרויקט 10 יח' דיור.