MisZion1_Pic2
< חזרה לפרוייקטים

מסעדת ציון (מל"ן 24) – תל אביב

הריסת מבנה בן 2 קומות ובניה חדשה עבור ק. מסחרית + 2.5 קומות מגורים. המבנה "אוחז" בשלושה רחובות ומהווה מבנה אקלקטי בלב כרם התימנים.