Katsnelson_Givat_Pic
< חזרה לפרוייקטים

כצנלסון – גבעתיים

הצעה תכנונית למבנה המשלב שטח מסחרי בקומת הקרקע, 2קומות משרדים, ו10קומות למגורים,

עם תמהיל משתנה: 3,4,5  חדרים כולל 5מיני פנטהאוזים, ו3פנטהאוזים בבניה מדורגת.

הפרויקט מוקם בפינת כצנלסון ועלית הנוער בגבעתיים