Irmiahu 28_Pic1
< חזרה לפרוייקטים

ירמיהו 28 – תל אביב

מפרויקטיי  התמ"א 38 הראשוניים שהוקמו בת"א תוספת קומה מלאה + קומה חלקית על גגו של מבנה קיים התוספת כוללת 2 דופלקסים ומעלית חיצונית.