Avoda11_Pic
< חזרה לפרוייקטים

העבודה 11 – תל אביב

מבנה לשימור ששימש בעבר כבית מלאכה לזגגות + חנות לממכר חלב

(בפאתי המגרש עמדה רפת … לשימוש הפרות ) ומגורים

המבנה הוגדר כמבנה אקלקטי של האדריכל _________ חזיתו לרח' העבודה מעוצבת בסגנון ניאו- קלסי אירופאי והמשכו , מבנה דו קומתי מקורה גג רעפים ,בסגנון אירופה הכפרית .    

תוספת הבניה החדשה  למעשה שימרה את החזית הניאו קלאסית והוסיפה 2 קומות ברוח המבנה המקורי.

עם זאת הוגבה הצריח הפינתי . עובדה אשר למעשה שמה קץ ל"תחרות הצריחית" בין הכניסה המקורית למבנה, והצריח הפינתי .

בבניה החדשה נוספו 6 קומות מעל קומה חלקית עבור 22 יח' דיור, חניה נחפרה בתת הקרקע עבור כל יח'

הדיור . הכניסה אליה היא באמצעות רמפה העוברת דרך הבניין זאת משום שלא הייתה אפשרות מעבר מהצדדים).