Anatsiv20_Pic
< חזרה לפרוייקטים

הנציב 20 – תל אביב

הריסת מבנה תעשיה קיים והקמת מבנה מגורים בן 6.5 קומות ע"פ מדיניות עת"א שכונת מונטיפיורי.

המבנה מכיל 2 יח' דיור בקומה בקיר משותף חלקי עם המבנה בבית הילל 11 + מתקן חניה אוטומטי.