3436vr
< חזרה לפרוייקטים

הכרמל 34-36 תל אביב

הריסת שאריות מבנה ישן והקמת מבנה חדש בן 5.5 קומות ( 4.5 קומות מעל קומה מסחרית ) + מרתף מסחרי.

המבנה עוצב ברוח הצבעוניות של שוק הכרמל , בשילוב פנלים צבעוניים מתוצרת Fondermax .

המבנה מכיל 16 יח' דיור מעל קומה מסחרית כאמור.