Hakovshim22_Pic1
< חזרה לפרוייקטים

הכובשים 22 – תל אביב

מבנה דו קומתי אשר שימש במקור לחנות בחזית רח' הכובשים , החסנה ומגורים, בחלקה העורפי של קומת הקרקע + מגורים בקומה א' .

המבנה מקבל תוספת של קומה + קומה חלקית עבור סה"כ  של  8 יח' דיור וחנות.

סגנון נאו אקלקטי אשר רווח בשנות ה-30 וה-40 של המאה הקודמת בת"א.