558_08a
< חזרה לפרוייקטים

הירקון 4ב – תל אביב

מבנה מגורים בין 8.5 קומות הכולל 14 יח' דיור . בקומות תחתונות 3 יח' דיור בקומה , מקומה ה' 2 יח' דיור + דופלקס בגג.

מפאת מיקומו בקרבת הים ,המבנה ממוקם על דוברה (רפסודה) ומכיל מכפילי חניה בקומת הקרקע.