Jesi Koen_Pic3
< חזרה לפרוייקטים

גסי כהן – חולון

  1. ג'סי כהן: חולון

פרויקט פינוי בינוי של כ225 יח' דיור מזכות, עבור כ1300יח' דיור בסה"כ. הפרויקט משלב בניה

מגדלית, תוך שימת דגש על רצף ירוק, ונגישות מוטורית תת קרקעית ברמה מתחמית.

השטח הירוק המחבר בין הבנינים, משלב בתוכו, מרכזי פעילות ציבוריים, ומסחריים כמו גם מוקדי

פעילות ספורטיבית פתוחה לדיירי המתחם.

הבניה המגדלית, מאפשרת מספר משתנה של יח' דיור בקומה, דבר המאפשר הוספה וצמצום של מס' יח'

הדיור בפרויקט. עקרון כל מבנה מאכלס 156 יח' דיור בתמהיל מגוון.