background-alon
< חזרה לפרוייקטים

בניינים לשימור תל אביב

בניינים לשימור תל אביב

במשך שנים ארוכות לא נקבעה מדיניות מסודרת על ידי הממשלה בנוגע לשימור מבנים בארץ והאחריות הוטלה על כתפי העיריות. עיריית תל אביב נחשבת למובילה בתחום שימור המבנים והיא החלה לפעול ביוזמת ראש העיר דאז שלמה להט כדי למפות את המבנים המיועדים לשימור, תוכנית זו הנחתה את אדריכלי העיר במשך שנים ארוכות ולבסוף הובילה להכרזת העיר הלבנה כאתר מורשת עולמי על ידי אונסק"ו בשנת 2003. כיום ניתן למצוא מגוון בניינים לשימור בתל אביב עם זכויות בניה וכדאי לדעת כי על פי נתוני העירייה ישנם כ- 4,000 מבנים בסגנון הבאוהאוס ובכלל יש מעל 1,600 מבנים המיועדים לשימור ומתוכם רק כמה מאות בודדות של מבנים שומרו בפועל.

פוטנציאל עצום

החל משנות ה- 90 של המאה הקודמת החלו יזמים להבין את הפוטנציאל הגלום בבניינים לשימור בתל אביב. ישנם בניינים לשמור בתל אביב בסגנון הבאוהאוס ובסגנונות בנייה אחרים מתקופות שונות ומגוונות. כאשר משקיעים החלו לרכוש בניינים לשימור וכוחות השוק הבינו לפתע את הפוטנציאל הכלכלי בנושא חלה התעוררות בעיר בתחום שימור הבניינים וגם כיום יש ביקוש רב לבניינים העונים על הקריטריונים לשימור.

סביבת מגורים עשירה ואיכותית

לבניינים לשימור ערך היסטורי חשוב והם מהווים מקור לגאווה ולזהות מקומית של התושבים. מטרת שימור הבניינים היא ליצור סביבת מגורים עשירה ותרבותית באיכות גבוהה עם הרכב עיצובי מרתק ומעניין. לבניינים הישנים יש אופי ייחודי והם תורמים רבות לנראות גבוהה, לתחושת שייכות הנשענת על עבר עשיר, למשיכת תושבים חדשים ממעמד סוציו אקונומי גבוה ולשיפור משמעותי של חזות העיר. הבניינים לשימור בתל אביב זוכים לעניין רב מצד משקיעים ואלה הופכים אותם לבתי מגורים מודרניים, לבנייני משרדים בעלי אופי מיוחד, לבתי מלון עם מסעדות וברים וכו'.