1261_17
< חזרה לפרוייקטים

בן יהודה 69 – תל אביב

תוספת 2.5 קומות ע"ג מבנה קיים . העבודה כללה התאמת ח. מדרגות ומעלית למבנה קיים כמו גם תוספת אגפית והרחבת נפח המבנה , עבור 6 יח' דיור נוספות.

בהמשך נחפרה תוספת למרתף עבור מקלט , מאגר מים ומשאבות הכול תחת מבנה קיים.