ben_gurion_fimal_01atar
< חזרה לפרוייקטים

בן גוריון 6 – תל אביב

תוספת 1.65 קומות מעל מבנה קיים , תוספת מעלית ומכפילי חניה.

העבודה כללה חיפוי חיצוני מגוון (שימוש בלבני סיליקט, פונדרמקס וטיח מטבע)

הגדלת שטחי מסתור כביסה כפתרון למזגנים.