Bloh24_Pic
< חזרה לפרוייקטים

בלוך 24 – תל אביב

תוספת 1.65 קומות עבור 6 יח' דיור חדשות (קומה טיפוסית + 2 פנטהאוזים ) ע"ג מבנה קיים.

העבודה כללה הריסת מדרגות ותכנון מהלך חדש , תוספת מעלית כולל מתקן חניה עורפי ושיפוץ בית כנסת צמוד לבניין.