Bugrashev10_Pic
< חזרה לפרוייקטים

בוגרשוב 10 – תל אביב

מבנה בן 5.5 קומות המכיל 10 יח' דיור + קומת מסחר .

המבנה הוכשל ע"י היזם ולא זכה למלא הפוטנציאל ובשל כך הריני מעלה כאן את האופן שמבנה אמור היה להראות.