Antokolsky 8_Pic
< חזרה לפרוייקטים

אנטוקולסקי 8 – תל אביב

תוספת 1.65 קומות ע"ג מבנה קיים , הטמעת מעלית בבניין והרחבת הדירות לתחום פטיו פנימי, ובנוסף הרחבה חיצונית של המבנה דרומית לעבר פארק ציבורי. מתקן חנייה אוטומטי מותקן בחזית המבנה לרחוב.